Persondata- og cookiepolitik

Hos Idebyg værner vi om vores besøgende. Derfor er vores persondata- og cookiepolitik nemt tilgængelig. 

1. GENEREL INFORMATION

Via denne persondata- og cookiepolitik ønsker vi at informere dig om, at Idebyg ApS indsamler og behandler personoplysninger.

I det følgende vil vi kort opliste de forskellige persongrupper om hvem vi behandler personoplysninger, samt hvorledes behandlingen finder sted i de enkelte tilfælde.

Dernæst vil vi oplyse dig om dine rettigheder og klagemuligheder i forbindelse med behandling af dine personoplysninger.

Ved gennemlæsning af denne persondata- og cookiepolitik, vil du blive oplyst om følgende forhold:

 1. Hvilke oplysninger som behandles
 2. Hvilken behandling som finder sted
 3. Hvor længe behandlingen finder sted
 4. Hvilke rettigheder du har som registreret
 5. Hvem du kan rette henvendelse til ift. behandling af dine personoplysninger
 6. Hvem du kan klage til, såfremt du er utilfreds med den foreliggende behandling

2. PERSONOPLYSNINGER – KUNDER

Idebyg ApS behandler en række oplysninger om dig i forbindelse med dit køb af vores tjenesteydelser. I forbindelse med dit køb, vil du, som udgangspunkt, blive anmodet om at afgive navn og adresse, samt kontakt- og betalingsoplysninger. Formålet med indhentelsen er at effektuere levering og betaling i relation til opfyldelsen af dit køb.

Ovenstående behandling vil indebære, at de pågældende oplysninger i forbindelse med faktureringen vil blive videregivet til tredjeparter, som er involverede i den konkrete betalingstransaktion, herunder bl.a. pengeinstitut, kortudsteder m.v.

De omhandlede personoplysninger vil blive behandlet i forbindelse med afviklingen af den enkelte ordre, hvorefter disse vil blive lagret i vores økonomi- og ordresystem i 5 år med henblik på kvalitetssikring og kundeservice, herunder reklamationer, reparationer og genbestillinger.

Virksomhedens hjemmeside anvender cookies. Til at indsamle og opbevare oplysninger ifm. cookies anvender programmer og udvidelse udgivet af tredjeparter. Disse er WordFence, Moove GDPR og Google Analytics. Det betyder, at vi registrerer IP-adresse, geografisk placering, følger sidevisninger og gemte filtre og anmodninger fra bots. Vi registrerer ligeledes præferencer om samtykke til cookies. Dette registreres til formål for optimering af brugeroplevelsen, samt analyse af adfærd til brug for markedsføring. Du kan altid fravælge brug af cookies, samt slette allerede lagrede cookies.

Oplysninger indhentet via cookies vil blive videregivet til Google Analytics i pseudonymiseret form med henblik på optimering af brugeroplevelsen, samt undersøgelse af adfærdsmæssige mønstre til brug for markedsføring.

Såfremt der måtte forekomme ændringer i relation til omfanget eller formålet med vores behandling af dine personoplysninger, vil vi naturligvis altid informere dig herom.

3. PERSONOPLYSNINGER – MEDARBEJDERE

Idebyg ApS behandler en række oplysninger om dig i forbindelse med din ansættelse hos os.

I forbindelse med din ansættelse vil du blive anmodet om af angive navn, adresse, kontaktoplysninger, personnummer og kontooplysninger, ligesom det enkelte ansættelsesforhold ofte vil indebære, at vi ligeledes vil indhente eller komme i besiddelse af oplysninger om dine helbreds- og fagforeningsmæssige forhold, samt eventuelt diverse portrætfotos og din straffeattest.

Formålet med indhentelsen af ovenstående personoplysninger er personaleadministration, herunder tilrettelæggelsen af din ansættelse hos Idebyg ApS, samt overholdelse af arbejds- og offentligretlige forpligtelser.

I den udstrækning vi måtte ønske at indhente eller anvende oplysninger, som ikke er direkte nødvendige for at varetage dit ansættelsesforhold, vil vi altid indhente dit samtykke.

Ovenstående behandling vil indebære videregivelse til offentlige myndigheder, herunder bl.a. SKAT, ATP m.v., samt fagforeninger, lønadministratorer, pensionskasser og lign.

De omhandlede personoplysninger vil blive behandlet under din ansættelse hos Idebyg ApS, hvorefter disse vil blive lagret i vores medarbejderkartotek i 5 år med henblik på varetagelsen af eventuelle efterfølgende krav i anledning af ansættelsesforholdet.

Såfremt der måtte forekomme ændringer i relation til omfanget eller formålet med vores behandling af dine personoplysninger, vil vi naturligvis altid informere dig herom.

4. PERSONOPLYSNINGER – ANSØGERE

Idebyg ApS behandler en række oplysninger om dig i forbindelse med din ansøgning om en stilling hos os.

I forbindelse med din ansøgning vil du, som udgangspunkt, blive anmodet om at angive navn, adresse og kontaktoplysninger, samt dokumentere eventuelle faglige kvalifikationer. Du opfordres til ikke at afgive personfølsomme oplysninger i din ansøgning til os.

Formålet med indhentelsen af ovenstående personoplysninger er at vurdere dine kvalifikationer i relation til varetagelsen af den ansøgte stilling.

De omhandlede personoplysninger vil blive behandlet i forbindelse med ansøgningsprocessen, hvorefter disse vil blive lagret i vores medarbejderkartotek i 6 måneder med henblik på kontakt i forbindelse med eventuelle genopslag.

Såfremt der måtte forekomme ændringer i relation til omfanget eller formålet med vores behandling af personoplysninger, vil vi naturligvis informere dig herom.

5. DINE RETTIGHEDER

I forbindelse med behandlingen vil du ved henvendelse til Idebyg ApS have mulighed for at udøve følgende rettigheder:

 1. Ret til at få indsigt i de indhentede oplysninger
 2. Ret til at få berigtiget de indhentede oplysninger
 3. Ret til at få overført de indhentede oplysninger i et læsbart format
 4. Ret til at få begrænset behandlingen af de indhentede oplysninger
 5. Ret til at få slettet de indhentede oplysninger

Henvendelse skal ske ved brug af følgende kontaktoplysninger:

Idebyg ApS
Herningvej 26B
4800 Nykøbing Falster
CVR-nr. 33574142
Telefon: 54851538
E-mail: jh@idebyg.dk
Kontaktperson: Johnny A Hansen

6. KLAGE

Såfremt du måtte have indvendinger mod den foretagne behandling, vil du have mulighed for at indgive klage herom til Datatilsynet ved brug af følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Tlf.nr.: 33193200
E-mail: dt@datatilsynet.dk